https://utrecht.dexcat.nl/dataset/maatstaven-gemeentefonds

Maatstaven gemeentefonds

  • Beschikbaar sinds
  • Laatste wijziging

Dataset mbt maatstaven van gemeentefonds in Utrecht in het jaar 2016. Gemeenten ontvangen geld van de Rijksoverheid uit het gemeentefonds. Hiermee betalen zij een deel van hun uitgaven. Sinds 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de uitvoering van de Jeugdwet, Participatiewet en WMO (Sociaal domein). Voor de verdeling van het landelijke budget voor de uitvoering van deze drie wetten over de gemeenten zijn verdeelmodellen ontwikkeld. In opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) stelt CBS cijfers samen waarmee deze verdeelmodellen doorgerekend kunnen worden. Deze tabel bevat gegevens die als grondslag dienen bij het bepalen van de verdeling van het landelijk budget over de gemeenten ten behoeve van de Jeugdwet, Participatiewet en Wmo.

Downloadbare bestanden (2)

Kenmerken

Classificaties
Geen
Thema
Sociale zekerheid

Contactgegevens

Naam
Team OpenData Utrecht
E-mail
opendata@utrecht.nl

Eigenaarschap

Bronhouder
Financiƫn, Inkoop en Juridische zaken
Team OpenData Utrecht opendata@utrecht.nl
Uitgever
Utrecht http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Utrecht_(gemeente)
Broncatalogus
/