https://utrecht.staging.dexcat.nl/dataset/indicatoren-leerlingpopulatie-onderwijs-vaardigheden-

Indicatoren Leerlingpopulatie (Onderwijs & vaardigheden)

 • Beschikbaar sinds
 • Laatste wijziging

Beschrijving

Utrecht in Cijfers is de online databank van de gemeente Utrecht. Hier publiceert de afdeling Onderzoek & Advies cijfers over de stad Utrecht en de Utrechtse wijken en buurten. Met Utrecht in Cijfers willen we alle geïnteresseerden in Utrecht laten zien hoe het feitelijk met Utrecht gaat. Utrecht in Cijfers is opgedeeld in thema's.

Binnen het thema 'Leerlingpopulatie (Onderwijs & vaardigheden)' vindt u informatie over de volgende 17 'indicatoren':

 • % examenkandidaten op Utrechtse scholen (voortgezet onderwijs) naar onderwijstype
 • % geslaagden op Utrechtse scholen (voortgezet onderwijs) naar onderwijstype
 • % leerlingen op Utrechtse vo-scholen dat in Utrecht woont
 • % Utrechtse vo-leerlingen dat in Utrecht op school zit
 • aandeel leerlingen voortgezet onderwijs naar onderwijstype (naar locatie school)
 • aantal afgestudeerden aan Utrechtse hbo en wo onderwijsinstellingen naar sector
 • aantal ingeschreven studenten op Utrechtse hbo en wo onderwijsinstellingen naar sector
 • aantal Utrechtse afgestudeerden aan het mbo uitgeplitst naar sector
 • aantal Utrechtse studenten dat ingeschreven staat op een mbo instelling uitgesplitst naar sector
 • leerlingen primair onderwijs naar onderwijstype
 • leerlingen voorgezet onderwijs naar leerjaar (naar locatie leerling)
 • leerlingen voortgezet onderwijs naar onderwijstype (naar locatie school)
 • leerlingen voortgezet onderwijs Utrechtse scholen
 • leerlingen voortgezet onderwijs van woonlocatie leerling naar locatie onderwijsinstelling
 • referentieniveaus leesvaardigheid primair onderwijs
 • referentieniveaus rekenen primair onderwijs
 • referentieniveaus taalvaardigheid primair onderwijs

Aantal indicatoren

Aantal indicatoren onder dit thema: 17

Bron

Dienst Uitvoering Onderwijs; CBS

Gerelateerde datasets

Andere datasets die binnen dit thema vallen:

Downloadbare bestanden (1)

Visualisaties (1)

Kenmerken

Classificaties
Geen
Thema
Onderwijs en wetenschap
Updatefrequentie van de data
Jaarlijks

Contactgegevens

Naam
Onderzoek & Advies
E-mail
onderzoek@utrecht.nl

Eigenaarschap

Bronhouder
Onderzoek en Advies
Onderzoek & Advies onderzoek@utrecht.nl
Uitgever
Utrecht http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Utrecht_(gemeente)
Broncatalogus
/