https://utrecht.staging.dexcat.nl/dataset/indicatoren-initiatief-participatie-initiatief-

Indicatoren Initiatief (Participatie & initiatief)

 • Beschikbaar sinds
 • Laatste wijziging

Beschrijving

Utrecht in Cijfers is de online databank van de gemeente Utrecht. Hier publiceert de afdeling Onderzoek & Advies cijfers over de stad Utrecht en de Utrechtse wijken en buurten. Met Utrecht in Cijfers willen we alle geïnteresseerden in Utrecht laten zien hoe het feitelijk met Utrecht gaat. Utrecht in Cijfers is opgedeeld in thema's.

Binnen het thema 'Initiatief (Participatie & initiatief)' vindt u informatie over de volgende 21 'indicatoren':

 • % betrokken bij maken van beleid en plannen van de gemeente via initiatief
 • % dat een activiteit in de buurt gedaan heeft en advies nodig had
 • % dat een activiteit in de buurt gedaan heeft en contacten in de wijk nodig had
 • % dat een activiteit in de buurt gedaan heeft en een vergunning nodig had
 • % dat een activiteit in de buurt gedaan heeft en financiële ondersteuning nodig had
 • % dat een activiteit in de buurt gedaan heeft en geen ondersteuning nodig had
 • % dat een activiteit in de buurt gedaan heeft en materialen of spullen nodig had
 • % dat het initiatievenfonds kent
 • buurtactiviteit bijdrage leveren aan meer contact in de buurt (helpen bij buurthuis of buurtfeest)
 • buurtactiviteit helpen bij een buurtactiviteit, bijvoorbeeld een schoonmaakactie of buurtfeest
 • buurtactiviteit helpen bij een ontmoetingsplek in de buurt, bijvoorbeeld een buurthuis
 • buurtactiviteit iets voor de leefbaarheid en veiligheid, zoals buurtpreventie of Burgernet
 • buurtactiviteit onderhouden van openbaar groen, zoals snoeien of schoffelen
 • buurtactiviteit organiseren van een bijeenkomst/activiteit over milieu, duurzaamheid of energiebesparing
 • buurtactiviteit samen met de buurt bezig zijn om milieu en energie te besparen (groene daken, samen energie opwekken)
 • buurtactiviteit schoonhouden van de openbare ruimte, zoals straatvegen, afval opruimen.
 • buurtactiviteit schoonhouden/onderhouden van de openbare ruimte (afval opruimen, schoffelen)
 • buurtactiviteit veiligheid van de buurt in de gaten houden (buurtpreventie, Burgernet)
 • buurtactiviteit zorgen voor of hulp bieden aan buurtbewoners (boodschappen doen, klusjes)
 • buurtactiviteit zorgen voor of hulp bieden aan buurtbewoners, zoals boodschappen doen of klusjes
 • tevredenheid beschikbaarheid van ruimtes voor bewonersactiviteiten in de buurt

Aantal indicatoren

Aantal indicatoren onder dit thema: 21

Bron

Onderzoek & Advies, gemeente Utrecht, Inwonersenquête

Gerelateerde datasets

Andere datasets die binnen dit thema vallen:

Downloadbare bestanden (1)

Visualisaties (1)

Kenmerken

Classificaties
Geen
Thema
Bestuur
Updatefrequentie van de data
Jaarlijks

Contactgegevens

Naam
Onderzoek & Advies
E-mail
onderzoek@utrecht.nl

Eigenaarschap

Bronhouder
Onderzoek en Advies
Onderzoek & Advies onderzoek@utrecht.nl
Uitgever
Utrecht http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Utrecht_(gemeente)
Broncatalogus
/